Dobro došli na Web stranicu Osnovne škole "Jala" Tuzla

Novosti

Raspored smjena za mjesec mart / maj – šk. god. 2016/2017.

I smjena od 7:30 sati: IVa, VIIab, IXab,
Napomena: Iab, IIIa od 08:15 sati.

II smjena od 12:45 sati: IVb, Vab, VIab, VIIIab,
Napomena: IIab, IIIb od 11:45 sati.

______________________________________________

Raspored smjena za mjesec april / juni – šk. god. 2016/2017.

I smjena od 7:30 sati: IVb, Vab, VIab, VIIIab,
Napomena: IIab, IIIb od 08:15 sati.

II smjena od 12:45 sati: IVa, VIIab, IXab, VIIa i VIIb
Napomena: Iab od 12:00 sati i IIIa od 11:45 sati.


Školski list
Školski list broj 17.pdf (klikni)

Kodeksi ponašanja
Kodeksi ponašanja za roditelje (klikni)
Kodeksi ponašanja za učenike (klikni)
Kodeksi ponašanja za nastavnike (klikni)

Informacije
Raspored održavanja sedmičnih informacija za roditelje (klikni)

FIZIKA Rang lista.pdf(klikni)

ISLAMSKA VJERONAUKA Rang lista.pdf(klikni)

KULTURA ŽIVLJENJA Rang lista.pdf(klikni)

LIKOVNA KULTURA Rang lista.pdf(klikni)

NJEMAČKI JEZIK Rang lista.pdf(klikni)

TEHNIČKA KULTURA Rang lista.pdf(klikni)

HIGIJENIČAR rang lista.pdf(klikni)

DOMAR rang lista.pdf(klikni)

Fizika Odluka.pdf(klikni)

Islamska vjeronauka Odluka.pdf(klikni)

Likovna kultura Odluka.pdf(klikni)

Njemački jezik Odluka.pdf(klikni)

Tehnička kultura Odluka.pdf(klikni)

HIGIJENIČAR odluka.pdf(klikni)

DOMAR odluka.pdf(klikni)

Termini održavanja vannastavnih aktivnosti šk. god. 2016/2017.pdf (klikni)

web design

free web templates

website templates

Ukupno posjeta: 1177   Danas: 18