Dobro došli na Web stranicu Osnovne škole "Jala" Tuzla

Novosti

Raspored smjena za mjesec mart / maj – šk. god. 2016/2017.

I smjena od 7:30 sati: IVa, VIIab, IXab,
Napomena: Iab, IIIa od 08:15 sati.

II smjena od 12:45 sati: IVb, Vab, VIab, VIIIab,
Napomena: IIab, IIIb od 11:45 sati.

______________________________________________

Raspored smjena za mjesec april / juni – šk. god. 2016/2017.

I smjena od 7:30 sati: IVb, Vab, VIab, VIIIab,
Napomena: IIab, IIIb od 08:15 sati.

II smjena od 12:45 sati: IVa, VIIab, IXab, VIIa i VIIb
Napomena: Iab od 12:00 sati i IIIa od 11:45 sati.


Školski list
Školski list broj 17.pdf (klikni)

Kodeksi ponašanja
Kodeksi ponašanja za roditelje (klikni)
Kodeksi ponašanja za učenike (klikni)
Kodeksi ponašanja za nastavnike (klikni)

Informacije
Raspored održavanja sedmičnih informacija za roditelje (klikni)

Konkurs za domara.pdf(klikni)

Konkurs za kulturu življenja.pdf(klikni)

Konkurs za matematiku.pdf(klikni)

Termini održavanja vannastavnih aktivnosti šk. god. 2016/2017.pdf (klikni)

web design

free web templates

website templates

Ukupno posjeta: 1   Danas: 1